Intervisie

Konsilo beschikt over een gecertificeerd intervisiebegeleider en kan intervisie bieden aan uw organisatie. Zowel online als op locatie.

Wat is intervisie?

Intervisie is een vorm van kennisontwikkeling. In groepsverband gaan professionals (dit kunnen managers of andere werknemers zijn) aan de slag met een werkgerelateerd vraagstuk. Dit vraagstuk wordt ingediend door één van de deelnemers of een opdrachtgever; de case provider. Aan de hand van een intervisiemethode probeert de groep het probleem of de uitdaging te ontrafelen. Het leren van en met elkaar staat hierbij centraal. Door meer inzicht te krijgen in het eigen handelen, komen deelnemers tot persoonlijke groei en wordt professionele effectiviteit vergroot.

Gelijkwaardigheid

Een intervisie is altijd op basis van gelijkwaardigheid. De ideale intervisiegroep bestaat uit vijf tot acht deelnemers en kent geen hiërarchie. Het accent ligt op het eigen maken van de intervisiemethode(s) en het ontwikkelen van het inzichtelijk en probleemoplossend vermogen van de deelnemers. Een intervisie is gericht op collegialiteit, nieuwe perspectieven en gedragsverandering. Dit versterkt het lerend vermogen van de organisatie.

Intervisie voor een organisatie

Intervisie helpt bij de ontwikkeling van zogenaamde learning skills en soft skills, zoals:

  • Actief luisteren
  • Empathisch vermogen
  • Goede vragen stellen
  • Creatief denken
  • Innovatief problemen oplossen
  • Werken in teamverband
  • Solidariteit tussen deelnemers

Wanneer intervisie op een goede manier wordt toegepast in de organisatie, heeft dit een positief effect op de sfeer in de groep. Het versterkt het gevoel van solidariteit tussen professionals, maar ook tussen mensen in het algemeen. Daarnaast helpt het de professional om een bewustzijn te ontwikkelen en om verbeteringen door te voeren op basis van ervaringen en intervisiesessies.

Meer weten over intervisie?

Wilt u meer weten over intervisie of wilt u weten wat onze intervisiebegeleider voor uw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact met ons op.